PAN partisi de hükümetin onayladığını gördü - oylarla Chega ve PS"ye karşı, IL"nin çekimser kalması, ve olumlu oylar diğer taraflar - öngören bir öneri gelecek yıl Hükümet “uygulamak ve bir program yürütmek için gerekli adımları teşvik tarımsal habitatların sürdürülebilir yönetimi için teşvikler Tarımsal çevre önlemlerinin kapsamı, etkin koruma amacıyla ekosistemlerin”.

Ulusal, bölgesel ve yerel bir iklimin yaratılması Inês Sousa Real tarafından önerilen değişim riski atlası da onaylandı.