Nüfus Sayımının nihai sonuçlarına göre Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ikamet edenlerin yüzdesi Yüksek öğrenim gören nüfus 2011 yılında% 13,9 idi ve arasında% 19.8'e ulaştı 15'te 2021'de toplam 1.782.888 kişiyi temsil eden 15 yaş ve üstü kişiler.

Bu verilere eklenen, insanların artan payı ortaöğretim ve lise sonrası eğitim% 16.7'de% 24,7'ye yükseldi son on yıl.

Yükseköğretimde çalışma alanları açısından, en sık% 21.8 ile “İşletme bilimleri, idare ve hukuk” ve “Sağlık ve% 15.2 ile sosyal koruma”.

Tersine, “Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik bilimleri” alanı, yüksek öğrenim görenlerin sadece% 2'sini temsil ediyordu Geçen yıl.

Eğitim açısından, 2021 Nüfus Sayımları aynı zamanda Nüfusun okuryazarlık oranında% 3.1'e düşüş, karşılık gelen 292,809 kişi en az 10 yaşında okumayı bilmeden veya 2011 yılında bu göstergenin nüfusun% 5,2 oranına sahip olduğu zaman yaz 10 yaşında.

Portekiz eğitim için her çocuğa ne kadar harcıyor? öğrenmek için tıklayın.