Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre (INE), aynı dönemde, görünür işgücü verimliliği (brüt ile ölçülür) işyerinde her bir personel birimi tarafından üretilen katma değer) bundan 69.7% daha yüksekti 47,507 avroya ulaşan ulusal şirketlerde gözlemledi.

2021'de 9.706 yabancı şirket şubesi vardı Portekiz (2020'de% 1,8 daha fazla).

2021 yılında yabancı şubelerde yaklaşık 585.000 kişi istihdam edildi, finansal olmayan toplam işçi sayısının% 17,7'sini temsil eden şirketler. Ortalama olarak, her şube 2021'de 60 kişiyi istihdam etti, çok daha yüksek ulusal şirketlere göre rakamı (yaklaşık altı kişi).

2010 ve 2021 yılları arasında, yabancı iştirakler kayıtlı, ortalama, belirgin iş verimliliği 18.3 bin Euro daha yüksek her zaman ortalama aylık ücret ile ulusal şirketlerin ortalaması yabancı iştiraklerde daha yüksek, ulusal orandan ortalama 396 avro daha fazla şirketler.