“Halihazırda toplanan bilgilere dayanarak, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık değişim oranına sahip olacak Kasım ayında% 9.9'a düştü, oran 0,2 yüzde puan daha düşük (p.p.) önceki ayda gözlemlenen”, INE'i gösterir.

Bu unutulmamalıdır ki konut olmadan TÜFE değeri emeklilik güncellemelerini hesaplamak için kullanılacaktır. Maliye Bakanı zaten enflasyonun Hükümet tarafından beklenenden daha yüksek olması durumunda, the değeri gelecek yıl düzeltilecek.