İşe alım danışmanlığı ile yıllık ankete göre Hays şirketlerin işe alma niyetleri üzerine, Expresso tarafından alıntı yapılan, the overwhelming çoğunluk (%61) ücret vermeyecek% 4.9'dan büyük artışlar. Öte yandan, işe şirketlerin mevcudiyeti ve istekli arasındaki boşluk işlerini değiştirmek için işçiler için zor hale getirebilir hangi artmıştır işe alınacak şirketler: çalışanların sadece% 70'i iş değiştirmeye istekli, en düşük son yıllarda dört yıl içinde rakamı.

Ancak belirsizlik işe almayı engellemeyecek. “Portekizce şirketler yapılarını çok benzer şekilde güçlendirmeye devam etmek istiyor 2022 için”, Paula Baptista göre, Hays Portekiz genel müdürü.

Çalışma şu sonuca varıyor: 82% işverenlerin oranı işe almak istiyor 2023, Portekiz'deki 800 işverenin bakış açılarına ve daha fazlasına dayanarak Çeşitli sektörlerden 3.100 profesyonel.