2021'de AB'de 4.09 milyon çocuk doğdu, bir önceki yıldaki 4.07 milyon doğumdan biraz yükseldi (1.5 oranı) ve 2019 ile eşit.

Üye Devletler arasında Malta (1.13), İspanya (1.19) ve İtalya (1.25) 2021'de en düşük doğurganlık oranlarını kaydetti ve bunun tersi uçta Fransa (1.84), Çek Cumhuriyeti (1.83) ve Romanya (1.81).

Ancak hiçbir AB ülkesi ikame oranına ulaşmadı: kadın başına iki çocuk.

Portekiz'de doğurganlık oranı 2021'de 1,35 çocuğa düştü ve 2020'deki 1.41'e kıyasla.Author
TPN/Lusa