Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021'de, 35-44 yaş arası bir kişinin ortalama ücreti (1,510€) 25-34 yaş arası genç bir yetişkinden %19.6 daha yüksekti (1.263€).

NM'de bildirilen INE verileri de aynı yıl "kadınların% 69'unun aylık brüt ücret, en fazla bu nüfus grubunda gözlemlenen ortalama 1.354€ 'ya eşit olduğunu” göstermektedir.

“Gözden geçirilen yılların herhangi birinde Portekiz'de brüt aylık ücretin dağılımı olumlu asimetriktir ve düşük gelirli işçilerin yoğunluğu yüksek”, okunabilir.

INE ayrıca “farklı eşitsizlik göstergelerinin Portekiz'de 2019 ve 2021 arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğinin hafif bir azalmasını yansıttığı” sonucuna varıyor.

Bu veriler, şirketler tarafından Vergi Dairesi'ne iletilen ve aylık olarak INE'ye iletilen Aylık Ücret Beyanından alınan bilgilere dayanmaktadır.