Portekiz'de 95 benzinin ortalama satış fiyatı üzerindeki vergi yükü, AB-27'de (%50.3) kaydedilen ortalamadan biraz daha düşük ve İspanya'dan (%46,3) daha yüksekti”.

Daha ayrıntılı olarak analiz edilen sekiz ülke arasında - İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda - - “İspanya en düşük ortalama satış fiyatına sahipti, Portekiz'de uygulanan ortalama fiyattan yaklaşık 4,8 sent/l daha düşüktü”, ERSE diyor.

Basit dizel ile ilgili olarak, “2023'ün ilk çeyreğinde Portekiz, AB-27'de doğrulanan ortalama değerlerden 9.0 cent/l daha düşük vergilerle ortalama fiyatlar sundu” ve “vergiler olmadan ulusal değerler AB-27'de bulunan ortalama değerlerden 2.7 sent/l daha düşüktü”.

“Portekiz incelenen çeyrekte, AB-27 (%43.2) kayıtlı ortalamasından daha düşük bir değer, 41.6 sırasına göre basit dizel ortalama fiyatına bir vergi yükü sundu”, ERSE ayrıntıları.