Pordata verileri ayrıca Portekizli işçilerin ortalama kazancının, ücretleri değerlendirdikleri yıl olan 2021'de 1.294€ olduğunu ortaya koyuyor.

“Portekiz'de, konaklama ve catering sektöründe işçilerin ortalama aylık kazançlarının (maaş+fazla mesai+ikramiyeler+sübvansiyonlar) en düşük olduğu”, en yüksek ücretler ise elektrik, gaz ve su sektöründe bulunuyor.

2021'de sanayilere göre ortalama kazanç:

Elektrik, gaz ve su - 2,965,8€ Mali ve sigorta faaliyetleri - 2,374,4

€ Uluslararası kuruluşlar - 1,997.5€ Madencilik endüstrileri -

1,596,00€ Nakliye ve depolama - 1,463,7€

Eğitim - 1.415,1€ Kamu yönetimi, savunma ve zorunlu sosyal güvenlik - 1,269,2€ İmalat endüstrileri

- 1,224,8€ Toptan ve

perakende ticaret, motorlu taşıt ve motosiklet onarımı - €1,224,2 Sağlık ve sosyal bakım - €1,148.8

İnşaat - €1,103.2

Tarım, hayvansal üretim, avcılık, ormancılık ve balıkçılık - €1,011,4

Konaklama,

catering ve benzeri - €913.7