Ulusal yükseköğretime erişim yarışmasının ilk aşaması 24 Temmuz'da başladı ve 7 Ağustos'a kadar devam ediyor. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan verilere göre, ilk gün 12.939 öğrenci başvuruda bulunmuştur. Yani, yüksek öğrenim başvurularının ilk gününde 2022'den 1655 daha fazla aday

.

Toplam 54.311 yer ile yükseköğretim kurumları, başlangıçta ilan edilenden 275 ve geçen yıla göre 671 daha fazla yere sahiptir.

Ulusal yarışmanın ilk aşamasının sonuçları, ilk aşamaya yerleştirme ile derslerin başlaması arasında minimum 15 günlük bir aralık sağlamak için 27 Ağustos'ta önceki yıllardan daha erken açıklanacak.