Notícias ao Minuto tarafından hazırlanan bir rapora göre, “Informa D & B'nin sektörel analizine göre, 2022'de kaydedilen küresel cirodaki güçlü büyümeye rağmen, bu değer 2019'da elde edilenin hala 50 milyon avro altında”.

Sektör, “Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 2020'de ciddi şekilde etkilendi” ve “yılın ilk yarısında faaliyet üzerindeki bazı kısıtlamaların sürdürülmesi ve nüfusun tercih edilmesiyle durum 2021'e kadar devam etti. açık alanlarda spor yapmak için nüfus. Bu 2 yılda sektörün ciro% 45'e yakın düştü

“.

“Faaliyette olan spor salonlarının sayısı da iyileşti ve 2022'nin sonunda 840 civarındaydı. Bu sayı, 2021'den yaklaşık 40'ı temsil etmesine rağmen, 2019'da mevcut olan 1100'ün çok altında. Lizbon bölgesi, ülke genelindeki spor salonlarının yaklaşık üçte birini yoğunlaştırıyor, onu Porto% 24 ile takip ediyor

”.