İzlenen 60 rezervuardan 11'inde su mevcudiyeti toplam hacmin% 80'inden ve 19'un% 40'ından azdı.

Bugün mevcut olan SNIRH verilerine göre, Ağustos sonunda Barlavento (%8,4), Sado (%21.8), Arade (%28,6) ve Mira (%31.8) havzaları en az su mevcudiyetine sahipti.

Lima havzası, kapasitesinin %86.3'ü olan en büyük su hacmine sahipti, onu Douro (%79.6), Cávado (%78.7) ve Ave (%76.9) izledi.

Ağustos 2023 nehir havzasındaki depolar, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve ve Arade havzaları hariç, genellikle Ağustos depolama ortalamalarından (1990/91 - 2021/22) daha yüksekti.

Her nehir havzası birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.