Standartlaştırılmış Avrupa Engellilik Kartı, yararlanıcılar diğer Üye Devletleri ziyaret ettiğinde, tüm AB ülkelerinde engellilik statüsünün kanıtı olarak hizmet ederek, ücretsiz ve/veya öncelikli erişim, indirimli ücretler veya kişisel yardım gibi eşit muameleyi garanti etmeye hizmet edecektir.

Yeni park kartı, bir basın açıklamasına göre, “engelli kişilerin başka bir Üye Devlette bulunan aynı park haklarına erişmesine izin verecek”.

Bu park kartı ortak bir zorunlu formata sahip olacak, engelliler için ulusal park kartlarının yerini alacak, ve AB genelinde tanınacak.

Sunulan direktif, Üye Devletlerin hem fiziksel hem de dijital versiyonlarda kart sağlaması, kartların düzenlenmesi veya çekilmesi için koşulları ve kuralları kamuya açık hale getirmesi ve hizmet sağlayıcıların engelliler için özel koşullar ve tercihli muamele hakkında bilgi sağlamasını sağlamasını şart koşmaktadır.

Her Üye Devlet, kendi ulusal kural ve uygulamalarına uygun olarak her iki kartın düzenlenmesi, yenilenmesi ve geri çekilmesini denetlemek için yetkili bir makamı tayin etmelidir.

Önerinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekecek.