“Her iki emir de, ülkenin acil ve kararlılıkla çözülmesi gereken konut ihtiyaçlarının, özel inisiyatif özgürlüğüne halel getirmeksizin Devletin kendi terfi mekanizmaları aracılığıyla hafifletilmesi gerektiğini düşünüyor” denildi.

Ülkedeki “acil konut krizi” konusundaki ortak pozisyonlarında mimarlar ve mühendisler, “Portekiz'in mevcut ciddi konut ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli kararları” tasarlamaya, tasarlamaya ve kabul etmeye hazır olduklarını söylüyorlar.

“Düşünmek ve tasarlamak” için konut, şehir planlaması, çevre ve peyzaj düzeyinde müdahale etme kapasitesine sahip olduklarını savunarak, bu krizin çözümünde belirleyici olan “kamu politikalarının” tasarlanmasına yardımcı olmak için eşit derecede erişilebilir olduklarını iddia ediyorlar.” çözümler.

“Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki karar vericilerin bu kaçınılmaz gerçekliğin farkına varmaları önemlidir”, emirleri belirtin.

Mimarları ve mühendisleri temsil eden kuruluşlar için Devlet, “Portekizlilerin karşı karşıya olduğu konut ihtiyaçlarına cevap veren projelerin ana itici gücü” olmalıdır.

“Gecikmeden hareket etme zamanı”, emirleri teşvik edin.