Bakanlar Kurulu kararı, her ekonomik yılda aşılamayacak tutarı 2023 için 65.404.409,82 avro ve 2024 için 49.985.305,50 avro olarak belirlemektedir.

Kararda, 2025 ve 2026 için tanımlanan değerin aynı olduğu ve her yıl için maksimum tavanın 53.468.317,50 avro olduğu belirtiliyor.

Yönetmeliğe göre, yetkilendirilmiş harcama toplamda maksimum 222.326.350,32 avroya kadar çıkarak, mali maliyetlerin Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine girilecek fonlarla karşılandığını da sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu, 2020 yılında pandemi bağlamında, her Devlete Covid-19'a karşı belirli miktarda aşı edinme hakkı veren, ayrıca zaman ve maliyet süresini belirleyen aşı edinme modelini onaylamaya karar verdi. ve “Acil Destek Aracı” aracılığıyla kısmi finansmanın sağlanması.