Sağlık Genel Müdür Yardımcısı André Peralta Santos'a göre beklenti 2 ila 2,5 milyon kişiyi aşılamak, 60 yaşın altındaki risk patolojileri,

hamile kadınlar ve profesyoneller için yapılacaktır. sağlık hizmetleri (kamu ve özel) ve diğer sağlık hizmetleri, klinik staj öğrencileri ve hastaların ve bakıcıların bağımlı kişilere taşınmasında yer alan itfaiyeciler

.

Ayrıca evlerde, entegre sürekli bakım ağında ve Ulusal Sağlık Hizmetinden profesyoneller tarafından yürütülen hapishanelerde aşılama yapılacaktır.

Topluluk eczaneleri, Covid-19 aşısını ilk kez 60 yaşın üzerindeki kişilere uygulayacak ve yaklaşık 6.000 eczacı 2023/2024 mevsimsel aşılama kampanyasına katılan 2.300'den fazla eczanede bunu yapmaya hak kazanacak.

Lusa ajansına konuşan Portekiz Eczacılık Derneği (AFP) başkanı Manuela Pacheco, aşılamaya başlamak için “her şeyin hazır” olduğunu ve bağlılığın “çok yüksek” olduğunu belirtti.