Bununla birlikte, Sado, Mira, Guadiana, Arade ve Barlavento havzaları hariç, nehir havzasına göre Eylül depoları ortalamanın üzerindeydi. Barlavento havzası, ortalama% 54 olduğunda, sadece% 7.7 olmak üzere en az suya sahip olan havzası olmaya devam ediyor

.

İzlenen 60 rezervuardan 10'unun su mevcudiyeti toplam hacmin% 80'inden fazla ve 19'unun %40'ından azına sahipti.

Bugün mevcut olan SNIRH verilerine göre, Eylül ayı sonunda Barlavento (%7.7), Arade (%26.7), Mira (%31.2), Sado (%36.2) havzaları daha az mevcuttu. %), Ave (%51.8) ve Oste (%53.5).

Douro havzası, kapasitesinin% 77,2'si ile en büyük su hacmine sahipti, bunu Cávado (%77,1), Lima (%75.1), Tagus (%68.2), Guadiana (%66.2) ve Mondego (%63.6) izledi.

Nehir havzasına göre Eylül 2023 depoları, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve ve Arade havzaları hariç, genellikle Eylül depolama ortalamalarından (1990/91 - 2021/22) daha yüksekti.

Her nehir havzası birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.