Güvenlik güçleri, denetimin “yol güvenliğini garanti etmek ve kullanıcılar arasında güvenlik hissini artırmak için” bu faaliyete dahil olan daha fazla aracın bulunduğu yollarda yapılacağını ortaya koyuyor.

Açıklamada, “yolcu taşımacılığının son yıllarda, özellikle yeni ulaşım modlarının getirilmesi yoluyla önemli bir evrim gördüğünü” vurguluyor. Bu tür taşıma türü “sürücüler ve operatörler tarafından, kendi düzenlemelerine tabi olarak, bazen uygulanan yasal kısıtlamalar ve temel trafik kuralları göz ardı edilerek, özellikle sürücülerin yeterliliği, belgelendirilmesi ve eğitimi ile işletme şirketlerine ve araçlara uygulanan teknik şartnamelere tabi olarak geliştirildi”.

Operasyon sırasında, yolcu taşımacılığına yönelik karayolu denetimi yoğunlaştırılacak, sürücüler ve nakliye şirketleri tarafından mevcut mevzuata aykırı faaliyetlerin uygulanmasını caydıracak ve bu sektörde adil rekabetin teşvik edilmesine katkıda bulunmaya çalışılacaktır.