Alışılmış olmayan ikamet edenler için vergi rejiminin sona ermesi (NHR), 2024 Devlet Bütçesi için önerilen yasada yer alan önlemlerden biridir (OE2024). Ancak şimdi, PS parti si, bir iş sözleşmesi, kira sözleşmesi veya hatta bir mülkün alım satımı sunarak 2023 yılında Portekiz'e taşınmalarını hazırladıklarını kanıtlayan işçiler, emekliler veya yatırımcıların durumuyla ilgilenmek için gelecek yıl NHR'ler için bir geçiş rejimi oluşturmak üzere belgeyi değiştirme öner

isi sunuyor. İ@@

dealist a'nın bir raporuna göre, şu anda görevde olan Sosyalist Hükümetin ilk fikri, bu vergi teşviklerini bilimsel araştırma ve yenilik alanına yönlendirmekti; bu, birçok profesyoneli, aileyi ve yatırımcıyı dışarıda bırakan çok daha kısıtlı bir yönü. NHR'nin sonunun, emlak da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden ekonomistler ve profesyoneller arasında bir endişe dalgası yaratt

ığı ortaya çıktı.

Şimdi, PS partisi, “aynı kararı verenlerin güvenine zarar verme cezası altında, ülkenin değişen doğal olarak herkesin hayatı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olmasıyla, göç etme veya Portekiz'e dönme kararını vermiş kişilerin meşru beklentilerinin korunmasına izin veren bir geçiş rejimi oluşturmanın önemli olduğuna inanıyor” diyorlar.

Bu nedenle, bu PS önerisi, Hükümet tarafından önceden öngörülen ve yalnızca AT'ye NHR olarak kaydolmuş veya bu yılın 31 Aralık'a kadar rejime katılma koşullarını karşılayanlar için geçerli olan geçiş rejimini genişletiyor. Şimdi, 2023 yılında Portekiz'e taşınmalarını hazırladıklarını kanıtlayan aileler de kapsanıyor.

Niyetinizi nasıl kanıtlayabilirsiniz?

Sosyalist Hükümetin fikri, “geçerliliği 2024 Devlet Bütçe yasasının önerisiyle sona eren rejime dayanarak, geçerliliği 2024 Devlet Bütçe yasasının önerisiyle sona eren rejime dayanarak, vergi ikametgahlarını Portekiz'e değiştirmek için bir dizi maddi adım atmış vatandaşların meşru beklentilerinin korunmasına izin vererek geçiş rejimini güçlendirmektir”.

Bu nedenle, 31 Aralık 2024'e kadar NHR'den yararlanmak isteyen herkes, Portekiz'e taşınmalarının önceden planlanmasını kanıtlayan aşağıdaki belgelerden birini sundukları sürece bunu yapabilir, aynı teklifi açıklar: Görevleri

 • ulusal topraklarda gerçekleşmesi gereken 31 Aralık 2023'e kadar imzalanan bir iş sözleşmesi vaadi; Portekiz toprak
 • larında mülkün kullanımını veya mülkiyetini sağlayan diğer sözleşme 10 Ekim 2023'e kadar imzalanan; Rezervasyon vaat

  • sözleş
  • mesi veya diğer sözleşmeler için ödünç sözleşme Portekiz topraklarında mülk üzerinde gerçek hakların edinilmesi 10 Ekim 2023 tarihine kadar imzalanan;
  • Portekiz topraklarında ikamet eden bir eğitim kurumunda 10 Ekim 2023'e kadar tamamlanan bakmakla yükümlü kişiler için kayıt
  • veya kayıt; 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli oturma viz
  • esi veya oturma izni verme

   prosedürü, göçmenlik konularında yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yani talep yoluyla yetkili kuruluş
  • lara oturma vizesi veya oturma izni verme prosedürü Oturma vizesi veya oturma izni verilmesi talebinin sunulması veya ayrıca oturma vizesi veya oturma izni verilmesi talebinin sunulması için randevu veya fiili randevu için.