Yürütme toplantısından sonra yayınlanan bir açıklamada, “Portekiz Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında sürüş ve ehliyet alışverişi amacıyla karşılıklı tanıma anlaşmasını onaylayan kararname imzalandı” denildi.

Bu anlaşma ile, her iki ülkede de veren kuruluşlar tarafından verilen ehliyetler karşılıklı olarak tanınacaktır. Brexit'ten sonra, Avrupa Birliği Üye Devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı tarafından verilen ehliyet sistemi artık Birleşik Krallık'a uygulanmıyor.

Bakanlar Konseyi'nin aynı oturumunda, Portekiz Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında iki Devlet arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan Ekonomik İşbirliği Anlaşması onaylandı. Bakanlar Kurulu, anlaşmanın amacının “karşılıklı yarar sağlayan bir temelde ikili ekonomik ilişkileri yoğunlaştırmak ve çeşitlendirmek” olduğunu söyledi.