Hız, Portekiz'de para cezalarının ana nedeni olmaya devam ediyor, ancak çok yavaş araba kullananlar için de cezalar var.

ANSR 'ye göre ve Postal tarafından bildirilen, 2023'ün ilk yarısında Portekiz'de cezalandırılan toplam suçların% 66,7'sine karşılık gelen en fazla para cezası veren suç olarak hız devam ediyor. Bununla birlikte, sürücüler hız sınırlarına uyurken uyanık kalmaları gerekirken, çok azı minimum sınırların farkında ve çok yavaş sürdükleri için de cezalandırılabilirler

.

İşte Razão Automóvel'e göre kurallar: Kas

abaların içindeki ve dışındaki maksimum hız sınırları, Portekiz Karayolu Kanunu'nun (CE) 27, 145, 146 ve 147. Maddelerinde tanımlanmıştır

.

Yerel bölgelerde, hız cezaları aşağıdaki gibidir: 20 km/sa

ate kadar - Küçük idari suç, 60 ila 300 avro para cezası ile cezalandır

ılabilir.

20 km/s ile 40 km/s arasında — Ciddi suç, 120 ila 600 avro para cezası ile cezalandırılır ve bir ay ile bir yıl arasında olası bir sürüş diskalifiye edilebilir.

40 km/s ile 60 km/s arasında - Çok ciddi suç, iki ay ile iki yıl arasında sürüş diskalifiye edilmesiyle 300 ila 1500 avro para cezası ile cezalandırılır.

60 km/s'den fazla - Çok ciddi suç, 500 ila 2500 avro para cezası ve bir ay ile bir yıl arasında sürüş diskalifiye ile cezalandırılır.

Yerel bölgelerin dışında, hız cezaları aşağıdaki gibidir:

30 km/saate kadar - Küçük idari suç, 60 ila 300 avro para cezası ile cezalandır

ılır.

30 km/s ile 60 km/s arasında - Ciddi suç, 120 ila 600 avro para cezası ile cezalandırılabilir ve bir ay ile bir yıl arasında olası sürüş diskalifiyesi.

60 km/s ile 80 km/s arasında - Çok ciddi suç, iki ay ile iki yıl arasında sürüş diskalifiye edilmesiyle 300 ila 1500 avro para cezası ile cezalandırılır.

80 km/s'den fazla - Çok ciddi suç, 500 ila 2500 avro para cezası ve bir ay ile bir yıl arasında sürüş diskalifiye ile cezalandırılır.

AK'nin 148. Maddesi uyarınca ciddi suçların ehliyetinizde üç puan kaybına neden olduğunu, çok ciddi suçların ise beş puan kaybıyla sonuçlandığını vurgulamak önemlidir.

Minimum hızlar ve para cez

aları Minimum hızlarla ilgili olarak, AK'nin 26. maddesi, sürücülerin diğer yol kullanıcıları için haksız sorunlara neden olacak bir hızda seyahat etmemeleri gerektiğini ve bu kuralı ihlal ederlerse 60 ila 300 avro para cezası ile cezalandırılmalarını şart koşmaktadır. Ayrıca, otoyollarda, AK'nin 27. maddesi uyarınca 60 ila 300 avro para cezasına tabi olarak 50 km/s'nin altındaki bir hızda seyahat etmek yasaktır.