Raporda, aynı kaynak tarafından atıfta bulunulan bir basın açıklamasına göre, “Portekizlilerin yarısından fazlasının bankacılık hizmetlerinin maliyetleri ve erişilebilirliği konusunda artan memnuniyetsizlik gösterdiğini” açıklıyor.

“Cari hesaplara uygulanan komisyonların değeri, Portekizliler ile birlikte çalıştıkları bankacılık kuruluşları arasındaki ilişkide önemli bir faktör oldu ve katılımcıların% 61'inden fazlası ödedikleri bakım komisyonlarını çok yüksek düşünüyor” sonucuna vardılar.

Ankete katılanların neredeyse yarısı yılda 60 avroya kadar banka ücreti ödediklerini söylerken,% 26'sı 60 ila 120 avro arasında ödediklerini söylüyor. Buna karşılık, katılımcıların% 2'si, hesabı korumak için kullanılan banka ücretlerine yılda 120 Euro'dan fazla harcıyor. Katılımcıların sadece% 22'si komisyon ödemediklerini söylerken,% 3'ü ne kadar ödediklerini bilmiyor, aynı kaynağı ortaya koyuyor.

Portekiz'deki Nickel CEO'su João Guerra, banka komisyonlarını “ulusal finans sektöründe yinelenen bir sorun” olarak görüyor.