22 Cuma günü Bugio'nun güneyinde, Oeiras'ta yaklaşık 7 metre ölçülerinde yetişkin bir orca görüldü.

Or

ca'yı tespit eden geminin mürettebatı, Doğa ve Ormanları Koruma Enstitüsü'ne (ICNF) VHF radyo aracılığıyla navigasyon uyardı ve Lizbon Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC).

Bu orca henüz tanımlanmamış olsa da, bu deniz biyologları ve deniz biyoçeşitliliği araştırma grupları için büyük önem taşımaktadır. Notícias ao Minuto ile konuşan deniz biyoloğu Sidónio Pais'e göre.

Bu türün gemilerle, “çoğunlukla yelkenli teknelerle etkileşimleri oldu, çok yüksek hasara neden oldu ve denizcilerin hayatlarını riske attı.”

En iyi yırtıcı tür olmasına rağmen, aynı zamanda son derece tehdit altındadır ve nesli tükenme riski altındadır. SeaEo Tours - Sea & Estuary Odyssey'in sahibi biyolog, Orcas için en büyük ölüm nedeninin şüphesiz insanların varlığı olduğu konusunda uyarıyor, çünkü “İber nüfusu esas olarak Portekiz'in güneyinde ve Akdeniz'in girişinde balıkçılığın hedefi olan bir tür olan ton balığı ile besleniyor”.