Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) tarafından geçen yıla ait henüz veriye sahip olmayan Lusa ajansına sunulan bilgiler, sigarayı bırakma konsültasyonları için mevcut yer sayısının da Covid-19 pandemisinden önce var olan 235'ten uzak kaldığını ve 152'de (2022) kaldığını gösteriyor, bu yine de 2021'deki 112'ye kıyasla bir artışı temsil ediyor.

İlk istişarelerde eğilim aynıydı: 2019'daki 12.702'den 6.159 (2020) ve 5.902'ye (2021) yükseldi ve 2022'de 8.843 (+%49,8) ile eğilimin tersine çevrilmesiyle.

Aynısı, 2019'da 41.946, 2020'de 25.515 ve 2021'de 24.302 ile toplam istişarelerde de oldu. 2022 yılında 32.817'ye yükseldi

.

Tütün, akciğer kanseri vakalarının% 90'ının doğrudan nedenidir.