Veriler, Covid-19 ile ilgili epidemiyolojik bilgileri periyodik olarak güncelleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlandı.

Dünya Sağlık Ör tü'ne göre Avrupa, 11 Aralık 2023 ile 7 Ocak 2024 arasında, önceki 28 günlük döneme kıyasla 13 Kasım - 10 Aralık 2023 arasında 701.000'den fazla yeni vaka bildirdi.

Portekiz, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın önünde yedinci sırada yer alan yeni enfeksiyonlarda% 20'den fazla artışla WHO'ya veri ileten 62 Avrupa ülkesinden 10 Avrupa ülkesi arasında yer alıyor.

11 Aralık 2023 ile 7 Ocak 2024 arasında Portekiz, 13 Kasım - 10 Aralık 2023 dönemine göre% 43 artışla 4.451 yeni covid-19 vakası kaydetti.

Analiz edilen karşılaştırmalı dönemlerde, Portekiz %49 daha az yeni hastaneye yatış bildirdi.