Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (INE) göre, sektör Portekiz ekonomisinde üretimin% 4,4'ünü, Brüt Katma Değerin (GVA) %3,1'ini, ihracatın% 4,5'ini ve istihdamın% 2,7'sini temsil ediyordu.


Sektör hesaplarını yayınlarken Enstitü, “COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileriyle işaretlenen bir yıllık daralmanın ardından”, 2021'de üretimde (%24,6), GVA'da (%20,6), ihracatta (%22.3) ve istihdamda (%11,4) ve ilgili faaliyetlerin büyümesi nedeniyle ulusal ekonomi ortalamasının üzerinde (sırasıyla% 12.1, %7.0, %20.1 ve %2.4) “güçlü büyüme” olduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji ile.

2020'de Portekiz, bir önceki yıla göre üç sıra düşerek, çevresel mal ve hizmetler sektörünün GVA'sının ulusal GVA'daki ağırlığı açısından 15. sırada yer aldı (%2.8 ve AB ortalamasına eşit). Ülke, ulusal toplamda en yüksek ihracat ağırlığına sahip üye ülkeler arasında beşinci sırayı korudu (%4.4)

.