Portekiz ve Avrupa hakkındaki veri tabanı ve istatistik sayfası olan Por data'ya göre, şu anda Portekiz'deki toplam ikamet eden sayısının% 24'ü 65 yaş ve üzeri.

“Demografik piramidin tersine çevrilmesi, Avrupa'da, özellikle 65 yaşın üzerindeki nüfusun ağırlığının arttığı Portekiz'de 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biridir. Bugün, ülkedeki toplam sakinlerin dörtte birini (%24) oluşturuyorlar, on yıl önce% 19 iken “.

Dem@@

bu yaş grubundaki vatandaşların% 57'si ortalama yaşı 76.1 olan kadınlardı.


Sadece% 13'ü orta öğretimi tamamladığını ve %6'sı hala çalışıyor olduğunu bildirdi. Buna karşılık,% 68'i hayatlarından memnundu.

Pordata'ya göre, Portekiz'de 65 yaş ve üstü vatandaş sayısı artmaya devam edecek. Bunun nedeni, 1991'de 85 yaşın üzerindeki kişilerin nüfusun sadece% 7'sine tekabül ediyorsa, bu rakamın 2022'de %15'e yükselmesidir. Bu oranda, nüfusun% 23'ünün 2050 yılında 85 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.