“Ankete katılanların% 73'ü her zaman şahsen çalışıyor, ancak sadece% 29'u bu modeli daha esnek veya tamamen uzak bir modele tercih ediyor. Yüz yüze çalışma tercihinde yüksek bir kuşak karşıtlığı var, 34 yaşın altındaki Portekizlilerin sadece% 17'si bu modeli seçerken, 55 yaşın üzerindeki katılımcıların% 44'üne kıyasla

”.


İş modelinin tercih edilmesinin nedenleri arasında Portekizlilerin% 38'inin fikir birliğini bir araya getiren iş ve kişisel yaşamın uzlaştırılması, maliyet azaltma (%34), sağlık ve refahın iyileştirilmesi (%29) ve ulaşım süresinde azalma (%29) yer alıyor.

“Meslektaşlarla ilişkiler kurmak (%13), öğrenme ve gelişim (%10) ve sürdürülebilirlik (%10) katılımcılar için en az alakalı motivasyonlardır”, ayrıca okunabilir.