Lusa'ya yanıt olarak Maliye Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Nuno Santos Félix'in Pazartesi günü kısıtlamalar ve belirli erişim sınırlamalarından sonra “faturaları doğrulama ve iletme süresini iki gün uzatmaya karar verdiğini” belirtiyor.

Pazartesi günü AT, yüksek düzeyde erişim aldığını ve bunun da vergi mükelleflerinin faturaları doğrulamakta zorluk çekmesine yol açtığını belirtti.

O gün AT, “bildirilen durumların bu yüksek sayıda erişimle ilişkili olabileceğini” ve “yukarıda belirtilen hizmeti izlediğini ve vergi mükelleflerinin kullanıcı/erişim deneyimini optimize etmek için gerekli tüm kaynakları tahsis ettiğini” kabul etti ve e-fatura web sitesine ek olarak e-fatura uygulamasının da mevcut olduğunu hatırladı.

Faturaların doğrulanması, yıllık IRS beyannamesinin hazırlanmasında gerekli adımlardan biridir.

Yıllık IRS beyannamesinin teslimi 1 Nisan'da başlar ve 30 Haziran'a kadar sürer.