Bu %20'lik artış, mutlak anlamda, üçüncü ülkelerden insanlara yaklaşık 163.000 daha fazla vatandaşlık atamasına karşılık geliyor (%87).

Avrupa İstatistik Servisi'nden alınan verilere göre, mutlak anlamda İtalya (213.700, AB'deki toplamın% 22'si), İspanya (181.800, %18) ve Almanya (166.600, %17) en çok atfedilen vatandaşlık tüzüğüne sahip ülkelerdi.

Üye Devletler arasında 2021'den 2022'ye kadar en büyük artışlar İtalya (92.200 daha fazla), İspanya (37.600) ve Almanya'da (36.600) kaydedildi.

Tablonun diğer ucunda, Fransa (-15.900), Hollanda (-9.300) ve Portekiz'de (-3.700) daha az vatandaşlık verildi.

2022'de Portekiz, bir önceki yıl 24.500'e kıyasla toplam 20.800 vatandaşlık verdi, bu da yaklaşık% 8'lik bir düşüş gösterdi.