Emir, yakıt yönetimi amacıyla 991 öncelikli cemaat olduğunu ortaya koydu, bu da 2023'e göre yedi daha az.

“Kırsal yangınların tehlikelerinin faktörlerini ve ekosistemlerin değerini içeren 2022'de kabul edilen öncelikli cemaatleri belirleme kriterleri korundu. Sonuç olarak, yıllık olarak yayınlanan emre, 2.844.170 hektarı (Portekiz topraklarının yüzde 32'si) kapsayan ve 1.983.590 hektarlık orman alanını (toplamın yüzde 37'si) kapsayan 991 cemaat tespit edildi (toplam sayının yüzde 34'ü) belir

lendi.

“Bu önceliklerin tanımlanması, bölgenin yönetici temsilcilerini kırsal yangın yönetimi mevzuatında belirtilen tüm hükümlere uymaktan muaf tutmaz ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılan denetimin kapsamı belirtilen alanlar ve son tarihlerle sınırlı değildir.”

Belgeye uygun olarak, 991 öncelikli cemaatteki yakıt yönetiminin denetimi, 1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında kırsal alanlardaki (50 metre menzil içinde) binalara bitişik arazilerde ve nüfus kümelerinde gerçekleştirilecek.

Karayolu, demiryolu ağları, elektrik taşımacılığı ve dağıtım hatları için denetimler 1 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.