Sapo haberlerine göre, Portekizlilerin siyasetle ilgili algısını değerlendiren rapor, Eurobarometer 2023'ten alınan veriler kullanılarak Fundação Francisco Manuel dos Santos 'un istatistik veritabanı tarafından yürütüldü.

Araştırmada, Portekiz'deki 10 katılımcıdan sekizi, insanların yüzde 70'inden fazlasının siyasi partilere inanmadığı 27 Avrupa Birliği ülkesinin 19'undaki eğilim doğrultusunda siyasi partilere güvenme eğiliminde.

Avrupa Sosyal Araştırması'ndan elde edilen veriler, Portekiz'in vatandaşların siyasete katılma yeteneklerine en az güvendiği dört ülke arasında (yüzde 83), onu Slovakya (yüzde 84) ve Latia ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 83) izlediğini gösteriyor.

Portada ayrıca, Portekiz vatandaşlarının yüzde 73'ünün sistemin siyasette insanların nüfuzuna izin vermediğini veya sınırladığını kabul ettiğini vurguladı; bu, analiz edilen ülkelerin yarısından fazlasının paylaştığı, siyasi sistemlerin insanlara bir dereceye kadar nüfuz sağladığı düşünülen Norveç, İsviçre, Finlandiya, İzlanda ve Hollanda hariç.

Portekiz'deki katılımcıların yarısından fazlası, Avrupa ortalamasının biraz üzerinde olan ulusal demokrasiden memnun olduklarını belirtti (yüzde 56). Portekiz siyasetinden memnuniyetsizliğini ortaya koyan ulusal katılımcılar yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Politikaya ilgi ile ilgili olarak, Portekizliler ve İtalyanlar, siyaset veya güncel olaylarla ilgili haberleri izlemek, dinlemek veya okumak için en çok zaman harcayan Avrupalılar (günde iki saatten fazla) ve Portekiz'deki 10 kişiden dördü konuya çok fazla veya biraz ilgi gösteriyor.

Vatandaşların konuya en çok zaman ayırdığı Avrupa ülkelerinden biri olmasına rağmen, Euro barometresinin verdiği bilgiler, Portekizlilerin yüzde 32'sinin hiç arkadaşlarıyla ve aileleriyle siyaset hakkında konuşmadıklarını, sadece yüzde 10'u konuyu sık sık tartıştıklarını söyledi, bu rakamın Avrupa ortalamasının yüzde 25'inin altında bir rakamdır.

Siyasi konumlandırmaya gelince, sol-sağ yelpazesi dikkate alındığında, ülkedeki katılımcıların yüzde 31'i tarafsız, yüzde 28'i sola ve yüzde 19'u sağa eğilim gösterdiğini belirtirken, Avrupa ortalaması yüzde 38 tarafsızlık, yüzde 28 sola ve yüzde 23'ü sağa eğilim gösterdi.

Çalışma ayrıca katılımcıların yüzde 16'sının soruyu nasıl cevaplayacağını bilmediğini ve yüzde 6'sının cevap vermeyi reddettiğini vurguladı.

Adalet sistemiyle ilgili olarak Portekiz, Avrupa'da katılımcıların yarısından fazlasının adalet sistemine güvenme eğiliminde olmadığı dokuz ülke arasında yer alıyor ve bu rakamla Avrupa ortalamasının yüzde 44'ünün yüzde dokuz üzerinde.

Öte yandan, Portekiz'deki katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) Avrupa ortalamasının yüzde 47'sine kıyasla Avrupa Birliği'ne güvenme eğilimindedir.