Bir bildirim mektubu göndererek, topluluk yöneticisi, Portekiz'in 2014/36/EU direktifi kapsamındaki mevsimlik işçilerle ilgili belirli yükümlülükleri doğru bir şekilde aktarmasını ve uygulamasını gerektirir.

Söz konusu Avrupa yasası, yeterli çalışma ve yaşam koşulları, eşit haklar ve sömürüye karşı koruma garantisi ile üçüncü ülkelerden mevsimlik işçilerin işe alınması için şeffaf kuralları garanti etmeyi amaçlamaktadır.

Komisyon yaptığı açıklamada, yönetmeliğe tam uymanın düzensiz göçü azaltmak için önemli bir koşul olduğunu vurgulamaktadır.

Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç de bildirim mektupları aldı.

İki ay içinde tatmin edici yanıtlar almazsa, Avrupa Komisyonu ihlal prosedürünün ikinci aşamasına geçecektir.