Lizbon Metrosu yaptığı açıklamada, 27 milyon yolcunun 2019'un ilk iki ayına kıyasla yüzde 3'lük bir talep artışına ve 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artışa karşılık geldiğini bildirdi.

Şirket, “Bu veriler talepte açık bir artış ve 2019'da pandemi öncesi seviyelerde kademeli olarak normale dönüş ile sonuçlanacak güçlü bir toparlanma eğilimini gösteriyor” dedi.

Taşıyıcı ayrıca, 2023'te Lizbon Metro su'nun 161.8 milyon yolcu kaydettiğini ve bunun bir önceki yıla göre 28,1 milyon artışı temsil ettiğini, “ancak 2019'a kıyasla 11,9 milyon yolcu talebinde azalma olduğunu” belirtti.

Şirket, son iki yılda kaydedilen talepteki yükseliş eğiliminin “pandemi sırasında karşılaşılan zorluklardan sonra bir toparlanma senaryosunu yansıttığını” düşünüyor.

Lizbon Metrosu, “2019'a kıyasla yüzde 6,8'lik düşüşe rağmen, rakamlar normal hizmet talebine geri dönmede önemli bir ilerleme gösteriyor” dedi.