Sivil toplum kuruluşları (STK'lar) Seas at Risk ve Oceana bugün, analiz edilen yedi Üye Devletten (Portekiz, Almanya, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hollanda ve İsveç) sadece dördünün Avrupa Komisyonu'na deniz çevresi koruma hedeflerine ilişkin taahhütleri sunduğunu açıkladı.

Üye Devletler tarafından deniz çevresi koruma hedeflerine ilişkin taahhütlerin değerlendirilmesi, Deniz Koruma Alanlarının belirlenmesindeki gecikmeye ek olarak, Portekiz ve İrlanda'nın, 2030'da %10'a ulaşması gereken daha katı koruma ile yeni bölgelerin veya deniz bölgelerinin eklenip eklenmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi sağlamadığını göstermektedir.

Değerlendirilen üye ülkelerden Almanya, Danimarka, İspanya ve İsveç halihazırda ulusal taahhütler için teklifler sundu, ancak yalnızca Danimarka ve İsveç bunları kamuya açıkladı.

Almanya ve Hollanda, planlarını toplum yöneticisine göndermemelerine rağmen, korunan olarak sınıflandırılan deniz alanlarının% 30'unu şimdiden ulaştı.

İki STK, Avrupa Komisyonu'nu söz konusu hedefleri bir sonraki yasama meclisinde bağlayıcı hale getirmeye ve Üye Devletlere bu çevre standartlarına uymak için siyasi iradeyi güçlendirmeye çağırıyor.