Bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sunulan XXIV Anayasa Hükümeti'nin programı, hükümetin “SE F'nin yok olmasının ve diğer hizmetlere entegrasyonunun, yani yasal uyumsuzlukları, operasyonel başarısızlıkları ve yetki çatışması alanlarını belirlemek ve düzeltmek için titiz bir değerlendirmeyi teşvik edeceğini” belirtiyor.

Hükümet ayrıca “yasal, operasyonel ve yetkinlik çatışması kusurlarını düzeltmek için Bütünleşme, Göç ve İltica Ajansı'nın (AIMA) yeniden yapılandırılmasını değerlendirmeyi” önermektedir.

Önceki sosyalist yürütme, 29 Ekim 2022'de söndürülen SEF'i sona erdirerek, bu güvenlik servisinin polis yetkilerini PSP, GNR ve P J'ye devrederken, göçmenlerle ilgili idari konularda işlevleri yeni kuruma ve Sicil ve Noterler Enstitüsü'ne (IRN) ve İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreterinin yetkisi altında faaliyet gösteren Sınırlar ve Yabancılar Koordinasyon Birimi de kuruldu.

Portekiz'deki göçmenlerin düzenli hale getirilmesi ve entegrasyonu ile ilgilenen Bütünleşme, Göç ve İltica Ajansı (AIMA), soyu tükenmiş Göçler Yüksek Komisyonu'nun yetkilerini de devraldı