Bir notta, Metropolitano de Lisboa, bu yılın ilk çeyreğinde “2019'daki aynı dönemi (pandemi öncesi) yaklaşık 1,2 milyon aşan rakamlar olan 41.4 milyon yolcu kaydettiğini” bildirdi, bu da “aynı döneme kıyasla talepte% 2.9'luk bir artışa” karşılık geliyor.

Bu yılın ilk üç ayındaki değerler de “2023'ün aynı dönemine göre% 2,3 artışa” karşılık geliyor.

Halka açık şirket, “Bu veriler, Covid-19'un talepte açık bir artış ve net bir toparlanma ve normal pandemi öncesi seviyelerine kademeli olarak geri dönme eğilimini gösteriyor” diye ekledi.

2023 yılında Metropolitano de Lisboa'nın verilerine göre, taşıyıcı “2022'ye göre% 21.1'lik bir talepte artışa karşılık gelen 28.1 milyon artışla 161.8 milyon yolcu kaydetti, ancak 2019'a kıyasla 11.9 milyon yolcu talebinde azalma”.

Not, “Son iki yılda gözlemlenen olumlu eğilim, pandemi sırasında karşılaşılan zorluklardan sonra bir toparlanma senaryosunu yansıtıyor; bu, metroun ulaşım hizmeti için normal talebe aşamalı bir dönüşü temsil eden bir evrimi temsil ediyor” dedi.