Portekiz Merkez Ban kası'nın verilerine göre, yurtdışında çalışan Portekizliler Şubat ayında 330,06 milyon avro gönderdi, bu da geçen yıl Şubat ayında gönderilen 328,34 milyon avroya göre% 0,52 artışı temsil ediyor.

Tersine, Portekiz'de çalışan yabancılar ülkelerine 47,16 milyon avro gönderdi, bu da 2023'ün aynı ayında gönderilen 44,27 milyon avroya göre% 6,53'lük bir artışa tekabül ediyor.

Birikmiş olarak, yani Ocak ve Şubat aylarını birleştiren Portekizli göçmenler, 2023'ün ilk iki ayında gönderilen 677 milyondan% 0,6 daha fazla olan 682,3 milyon avro gönderdiler.

Portekizce konuşulan Afrika Ülkelerinde (PALOP) çalışan Portekizlilerden gelen havalelere bakıldığında, geçen yıl Şubat ayında gönderilen 24,88 milyon euro ile Portekizli işçiler tarafından bu ülkelerdeki 26,16 milyon euro arasındaki farkı temsil eden %5.14'lük bir artış var.

Her zamanki gibi Angola bu değerlerin çoğunluğunu temsil ediyor ve geçen yıl Şubat ayındaki 23.89 milyondan Şubat 2024'te 25.63 milyona yükselme% 7.28'lik bir artış kaydetti.