“Avrupa Çevre Ofisi'ne göre Portekiz, Enerji Tasarrufu Planında belirtilen Avrupa hedeflerini aşan iyi bir uygulama örneğidir”.

“Portekiz, enerji tasarrufu önlemlerinin uygulanması ve ilerlemesi hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde bilgi raporlayan ve bu amaçla bir İzleme Komitesi oluşturan tek ülke olarak öne çıkan en sağlam enerji tasarrufu önlemlerine sahip AB ülkeleri arasında yer alıyor”.

“Enerji Tasarrufu Planı'nın analiz ve geçerliliği döneminde, Ağustos 2022 ile Mart 2024 arasında Portekiz, doğal gazda %22,6'lık bir azalma kaydetti ve bu, 'Gaz Yönetmeliği' tarafından belirlenen azaltma hedefinin% 150,7'sine karşılık geliyor. Bu dönemde Portekiz'in 30 Mart 2023 tarihli 2023/706 sayılı Yönetmeliği'nde belirlenen% 15 hedefini% 50,7 oranında aştığı belirtilmelidir “, ayrıca okunabilir

.