Avrupa istatistik servisinin verilerine göre, açık 2023'te 2022'de %3,7'ye kıyasla tekrar düştü ve borç, euro bölgesinin 20 ülkesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %90,8'i ile karşılaştırılıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu açığı 2022'de %3,4'ten 2023'te %3,5'e, borç oranı ise GSYİH'nın %83,4'ünden %81,7'sine düştü.

Kıbrıs ve Danimarka (her biri %3,1), İrlanda (%1,7) ve Portekiz (%1,2) hariç 27 Üye Ülkenin tamamı kamu açığı kaydetti ve en yüksek oranda İtalya (-%-7.4), Macaristan (-6.7) ve Romanya (-6.6).

Eurostat bülteni ayrıca 2023 sonunda kamu borcunun GSYİH'ya en düşük oranlarının Estonya (%19,6), Bulgaristan (23,1&) ve Lüksemburg'da (%25,7), en yüksek oranın Yunanistan (%161,9), İtalya (%137,3) ve Fransa'da (%110,6) kaydedildiğini gösteriyor.

2023'te Portekiz, GSYİH'nın% 99,1'i kadar bir kamu borcuna sahipti ve en yüksekler arasında altıncı sırada yer aldı.