Luís Karadağ, kurumun Coimbra'daki merkezinde Portekiz Belediyeler Ulusal Birliği'nin (ANMP) kurulmasının 40. yıldönümünü an ılan oturumda konuşurken, “Bu kaynakların kullanımında daha da titiz ve verimli olmalıyız” dedi.

Avrupa Birliği'nden (AB) Portekiz'e verilen desteğin, ülkeyi geliştirmek ve zenginlik ve istihdama yaratmak için “ekonomik bir araç” olarak “makul kullanıma” göre “kullanılması” gerektiğini savundu.

Bu bağlamda Başbakan, Avrupa organları tarafından sağlanan fonların sırf “parayı kaybetmemek” için “harcanması gerektiği” fikrine katılmadı.

Portekiz yönetiminin sunulan uygulamalara ve proje yürütme süreçlerinin izlenmesine “daha hızlı yanıt vermesi gerektiğini” savunarak, “Bu bakış açısı geleceğe dost değil” diye ekledi.

Luís Karadağ için “ödeme ve yardım mekanizmalarını hızlandırmak” gerekiyor.

PRR ile ilgili olarak, AB yardım sürecinin yarısında, sağlanan fonların yalnızca% 20'sinin uygulandığından pişmanlık duydu.