Згідно зі звітом Міжнародної організації праціОП), опублікованим цього тижня, найбільше скорочення спостерігається в країнах Південної Європи, причому Португалія входить до числа держав-членів, які зафіксували "значне скорочення" безробіття серед молоді, хоча розрахунковий показник продовжує перевищувати середній показник по співтовариству.

"Протягом 2023 року становище молоді на європейському ринку праці послідовно покращувалося", - підкреслює організація під керівництвом Гілберта Ф. Хунбо у звіті "Соціальні перспективи та перспективи зайнятості у світі: тенденції 2024 року".

У Європейському Союзі в цілому в червні 2023 року рівень безробіття серед молоді становив "трохи більше 14%", що відповідає зниженню на 0,3 відсоткових пункти (п.п.) порівняно з показником, зафіксованим роком раніше.

І за даними МОП, це скорочення кількості молодих людей без роботи відбулося, принаймні частково, завдяки дефіциту робочої сили, який відчувається в кількох європейських країнах (включаючи Португалію, про що попереджали компанії).

Однак країни, що входять до блоку співтовариства, переживають різні фази постпандемічного відновлення і знаходяться в різних точках економічного циклу, а це означає, що вищезгадане поліпшення становища молодих людей не було однаковим серед усіх держав-членів.

На десятому місці в рейтингу безробіття серед молоді знаходиться Португалія. Незважаючи на вищезгадане скорочення, зареєстрований рівень безробіття серед молоді залишається вищим за 18% і, відповідно, вищим за середній показник у співтоваристві.

Португальський уряд відзначає покращення цього показника, але експерти, зокрема координатор Обсерваторії молодіжної зайнятості, заявляють, що це все ще проблема, яку потрібно вирішити.

Майже всі країни знаходяться ближче до історичного мінімуму, ніж до максимуму.