"73% респондентів завжди працюють особисто, але лише 29% віддають перевагу цій моделі перед більш гнучкою або повністю віддаленою. Існує високий поколіннєвий контраст у перевазі особистої роботи: лише 17% португальців віком до 34 років обирають цю модель, порівняно з 44% респондентів старше 55 років".


Серед причин, чому португальці віддають перевагу такій моделі роботи, - поєднання роботи та особистого життя, з чим погоджуються 38% португальців, а також скорочення витрат (34%), покращення здоров'я та самопочуття (29%) і скорочення часу на транспорт (29%).

"Побудова стосунків з колегами (13%), навчання та розвиток (10%) і сталий розвиток (10%) є найменш важливими мотивами для респондентів", - також можна прочитати в дослідженні.