Протягом останнього десятиліття, з 2013 по 2022 рік, португальці завжди реєстрували більшу кількість відпрацьованих годин на тиждень, ніж іспанці. Однак, якщо поглянути на показники продуктивності, то сусідня економіка випереджає Португалію, згідно з даними, опублікованими Національним інститутом статистики (INE) та оприлюдненими ОЕС.

Згідно з цими даними, у 2022 році середня тривалість робочого тижня в Португалії становила 41,3 години, тоді як в Іспанії - 40,4 години. Різниця між середньою кількістю годин, зазвичай відпрацьованих на тиждень на умовах повної зайнятості, перевищувала одну годину і варіювалася від 0,8 години (2016 і 2018 роки) до 1,1 години (2014, 2019 і 2021 роки), зазначає статистичне відомство.

Продуктивність

Незважаючи на довший робочий день, показники продуктивності праці в Іспанії вищі. Різниця є більшою, якщо розглядати продуктивність, виміряну за ВВП по відношенню до зайнятості, тобто номінальну продуктивність праці на одну особу: Іспанія близька до середнього показника по Співтовариству, тоді як Португалія - нижче 70% від середнього показника по Європейському Союзу.

Продуктивність, виміряна відношенням ВВП на душу населення до кількості відпрацьованих годин, демонструє менший розрив, але Іспанія все ще попереду. Якщо в Іспанії продуктивність на одну відпрацьовану годину перевищує 90% від середнього показника по ЄС, то в Португалії вона майже на 30 пунктів нижча за середній показник по ЄС.

У цьому сенсі ВВП на душу населення в Іспанії завжди був вищим, ніж у Португалії в період з 2013 по 2022 рік, "з різницею, яка коливалася між 12 ППС і 16 ППС до 2019 року", вказує INE.

Слід зазначити, однак, що сценарій змінюється, якщо ми подивимося на кількість годин, відпрацьованих неповний робочий день. "У 2022 році кількість годин, відпрацьованих неповний робочий день у Португалії та Іспанії, була нижчою, ніж у середньому по Європейському Союзу, для обох статей", - повідомляє INE, і "Португалія була країною з найнижчим значенням для жінок".